Conținutul rugăciunii de imersiune în sânge Hristos

Prezentarea Preasfântului Sânge al lui Hristos

Tatăl etern,
via Inima Imaculată a Mariei
Îți ofer cea mai dragă Sânge Isus Hristos
- pentru a ispăși păcatele întregii lumi,
- pentru muribunzi și pentru cei morți în purgatoriu
- și pentru reînnoirea Biserica în Duhul Sfânt.
Amin.
Binecuvântat Sânge Isus... pentru totdeauna binecuvântat!

Litanie a Sângelui lui Hristos

Kyrie, eleison. - Hristos, eleison. Kyrie, eleison.
Hristos, ascultă-ne. - Hristos, ascultă-ne.
Tată din ceruri, Dumnezeu-aveți milă de noi.
Fiu al Răscumpărătorului lumii, Dumnezeu-aveți milă de noi.
Duhul Sfânt, Dumnezeu-aveți milă de noi.
Sfânta Treime, una Dumnezeu-aveți milă de noi.
Sânge Hristossingurul Fiu născut al Tatălui veșnic, izbăvește-ne pe noi.
Sânge HristosCuvântul întrupat al lui Dumnezeu,
Sânge Hristosa noului și veșnicului legământ,
Sânge HristosDuhul Sfânt, în timp ce murea în Grădina Ghetsimani, curgând pe pământ,
Sânge Hristos...care țâșnește la biciuire,
Sânge Hristos...care se scurge de sub o coroană de spini,
Sânge Hristosvărsat pe cruce,
Sânge Hristosplata mântuirii noastre,
Sânge Hristosfără de care nu există iertare,
Sânge Hristoscare în Euharistie îmbăiază și purifică sufletele,
Sânge Hristosizvorul milei,
Sânge Hristoscare învinge spiritele rele,
Sânge Hristos...vitejia martirilor,
Sânge Hristosputerea Mărturisitorilor,
Sânge Hristos, dând naștere la fecioare,
Sânge Hristos, refugiu al celor pe cale de dispariție,
Sânge Hristos, lucrând cu răceală,
Sânge Hristosmângâierea celor care plâng,
Sânge Hristos...speranța celor care se pocăiesc,
Sânge Hristos...mângâierea celor muribunzi,
Sânge Hristosși pacea și dulceața inimilor noastre,
Sânge Hristosgaj al vieții veșnice,
Sânge Hristos...eliberarea sufletelor din abisul purgatoriului,
Sânge Hristos...toată slava și cinstea cea mai vrednică,
Mielul lui Dumnezeu, care iei păcatele lumii, - iartă-ne, Doamne.
Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, - ascultă-ne, Doamne.
Mielul lui Dumnezeu, care ridici păcatele lumii, - miluiește-ne pe noi.
P. Tu ne-ai răscumpărat, Doamne, cu sângele Tău.
W. Și tu ne-ai făcut împărăția Dumnezeului nostru.
Să ne rugăm. Atotputernic Etern DumnezeuCel ce L-ai făcut pe Fiul Tău cel Unul-Născut Răscumpărător al lumii și prin sângele Lui Te-ai înduplecat, dăruiește-ne, Te rugăm, să cinstim vrednic răsplata mântuirii noastre și prin ea să fim apărați de relele vremelnice pe pământ, ca să ne bucurăm de fericirea veșnică în ceruri. Prin același Hristos, Dl. noastră. Amin.

O coroană a victoriei

Capela este recitată în mod regulat în cadrul rozariului. La început:
Tatăl nostru. Grindină Mary. Eu cred în Dumnezeu.
Pe mărgele mari:
P. Și au biruit datorită Sângelui Miel - W. Și prin cuvântul mărturiei sale. (Ap 12, 11)
Pe mărgele mici:
P. Sânge Hristos... învingând spiritele rele, W. Izbăvește-ne!

O capelă de haruri

pentru Sfântul și prețiosul Sânge Răscumpărări
pentru protecție împotriva nenorocirilor,
pentru reînnoirea lumii
și pentru sufletele care suferă în purgatoriu

La început:
1x: Eu cred în Dumnezeu...Tatăl nostru...
3x: Grindină Mary... (o credință, speranță și dragoste)

Partea principală (5 zeci):
10x: Fii salutat, Sfinte,
sânge prețios Răscumpărări,
sprijină-ne, reînnoiește acest pământ
și eliberează sufletele din purgatoriu!

1x: Laudă și închinare
Sfânta Treime!
(după al cincilea secret 3x)

Novena

Doamne Iisuse Hristoase, când te întorceai la Tatăl, la patruzeci de zile după învierea ta, ai spus ucenicilor tăi, adunați laolaltă, să aștepte trimiterea lui Duhul Sfânt. Timp de nouă zile au perseverat în rugăciune pentru a primi un dar mai presus de toate darurile, pentru a deveni adevărați apostoli. Încredințându-ne că și astăzi ne vei dărui darurile tale și binecuvântări,,,,te rog:
Luminează-ne rațiunea și purifică inimăca să știm să ne rugăm bine. Ca și apostolii, dă-ne harul de a rămâne în rugăciune cu ei. Mary. Ea este, la urma urmei, roaba Domnului și "Atotputernica rugătoare".
Doamne, Tu ai spus: "Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide". Încurajați de cuvântul Tău, venim astăzi la Tine pentru a-Ți prezenta cu încredere cererile noastre.
(moment de reculegere)
Isuse, ne încredem în iubirea și îndurarea ta, pe care ne-ai arătat-o prin cel mai drag Sânge. Ai fost întotdeauna răbdător cu cei săraci și bolnavi, cu cei disprețuiți și păcătoși. Cum ai șters lacrimile văduvei din Nain, cum ai ascultat cererea centurionului și ai răsplătit încrederea MartyDă-ne și nouă bucuria de a fi ajutați de tine.
Dar dacă dorințele noastre nu sunt în acord cu voința ta, întărește-ne credință. Cu Tine vrem să spunem: "Tată, nu voia mea, ci a Ta fie făcută." Insuflă în noi încrederea că planurile Tale pentru noi sunt cele mai bune, chiar dacă nu le înțelegem întotdeauna.
Vă mulțumim acum pentru tot ceea ce pentru noi pe care le-ai pregătit, pentru că tu ești Iubire, și tot ceea ce ne dai sau permiți asupra noastră ne servește pentru sfințirea noastră. Amin.