Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą?

Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą? Czym jest prawdziwa ludzka wiara w Boga? Najprostszą koncepcja wiary jest ta, która oznacza wierzyć w to, że Bóg istnieje, wszystko co nas otacza pochodzi właśnie od Niego, a my jako wierni jesteśmy stale otoczeni jego łaską. Chrystus jako Syn Boży jest żywym dowodem na istnienie Boga,…