Kim był Chrystus?

Kim był Chrystus? Urodzony w Betlejem, jest centralną postacią religii chrześcijańskiej. Chrystus uznawany jest za postać Boską jako jedna z trzech osób współistotnych ojcu. Chrystus uznawany jest za ludzką postać Boga. Jego obecność i działalność w I wieku naszej ery potwierdzana jest również przez ówczesnych historyków. Chrystus za swojego życia był cieślą i kaznodzieją w…

Jak wyglądał Chrystus?

Jak wyglądał Chrystus? Czy istnieją jakiekolwiek obrazy czy podobizny obrazujące prawdziwy wygląd Chrystusa? Czy możemy mniej więcej określić to jak wyglądał Chrystus? Prawdziwe oblicze Chrystusa jest dla nas zagadką. Ciężko określić i idealnie odwzorować wygląd osoby, która chodziła po tym świecie ponad 2 tysiące lat temu. Jego postać jest jednak bardzo ważna dla naszej kultury.…

Czy Chrystus miał żonę?

Czy Chrystus miał żonę? Ta kwestia budzi wiele wątpliwości wśród ludzi na całym świecie. Oficjalne przekazy Biblijne nie wskazują w żadne sposób na to by Chrystus miał kiedykolwiek żonę. Nie wypowiada się na temat Jego stanu cywilnego ani nawet jakichkolwiek relacji z kobietami. Musimy również pamiętać, że w czasach Chrystusa nie było jeszcze przecież takiego…

Czy Chrystus miał rodzeństwo?

Czy Chrystus miał rodzeństwo? Wiele osób zastanawia się nie tylko nad stanem cywilnym Chrystusa w czasie jego ziemskiego życia, ale również nad tym czy Chrystus miał rodzeństwo. Ciężko tak naprawdę wpaść na tego typu informację w czasie mszy świętej, czy chociażby przeglądając Pismo Święte, ponieważ nigdy nie jest to główną istotą nauczań Chrystusowych. Jednak warto…

Czy Chrystus jest Bogiem?

Czy Chrystus jest Bogiem? Wielu może zastanawiać ta kwestia, ponieważ Chrystus najczęściej określany jest jako Syn Boży. Jakie jest więc Jego pochodzenie? Czy sam Chrystus jest Boską postacią czy jedynie postacią o Boskim pochodzeniu? Odpowiedzi na pytania dotyczące Boskości Chrystusa najlepiej obrazuje chrześcijański dogmat Trójcy Świętej. Uznaje on, że Bóg jest Bogiem trójjedynym, istniejącym jako…

Czy Chrystus żył naprawdę?

Czy Chrystus istniał? Czy Chrystus żył naprawdę? Jest to pytanie, na które nie tylko chrześcijanie powinni odpowiedzieć twierdząco bez żadnego zastanowienia. Chrystus istniał i jest to fakt potwierdzony nie tylko Słowem Bożym, ale również potwierdzony wielokrotnie przez historyków, którzy dostrzegli wiele podobieństw pomiędzy tym co pisze Pismo Święte, a tym co ukazują nam przekazy historyczne.…

Czy Chrystus był Żydem?

Czy Chrystus był Żydem? Czy znamy prawdziwe pochodzenie Chrystusa i jesteśmy w stanie jednoznacznie określić to czy był Żydem? Zagadnienie pochodzenia można rozpatrywać na bardzo wielu płaszczyznach. Co faktycznie kryje się pod stwierdzeniem, że dana osoba jest pochodzenia Żydowskiego? Musimy brać tutaj pod uwagę odniesienia religijne, kulturowe, historyczne i geopolityczne. Z kolei czysto biblijne określenie…

Co oznacza imię Chrystus?

Co oznacza imię Chrystus? Co znaczy samo słowo Chrystus? Chrystus jest to drugi człon imienia Jezusa. Całe imię Syna Bożego to Jezus Chrystus. Oczywiście pochodzi ono z łaciny od słowa Iesus, które to z kolei pochodzi od greckiej formy Iesus. Cała etymologia słowa Jezus pochodzi wywodzi się jednak z hebrajskiego Jahwe, które oznacza zbawienie. We…

Co Chrystus powiedział do świętej Brygidy?

Co Chrystus powiedział do świętej Brygidy? Na początek wyjaśnijmy sobie kim była święta Brygida. Św. Brygida Szwedzka żyła w latach 1303-1373. Była ona wykształconą, dobrze urodzoną arystokratką z rodziny prawników. Początkowo wiodąca normalne życie u boku męża, matka ośmiorga dzieci, w tym św. Katarzyny Szwedzkiej. Brygida po śmierci męża w 1344 roku odkryła w sobie…

Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą?

Co Chrystus daje ludziom, którzy w niego wierzą? Czym jest prawdziwa ludzka wiara w Boga? Najprostszą koncepcja wiary jest ta, która oznacza wierzyć w to, że Bóg istnieje, wszystko co nas otacza pochodzi właśnie od Niego, a my jako wierni jesteśmy stale otoczeni jego łaską. Chrystus jako Syn Boży jest żywym dowodem na istnienie Boga,…