Kościół polskokatolicki i rzymskokatolicki wciąż prowadzą dialogi. Można rzec, że stajemy się sobie coraz bliżsi. Czy jednak sakramenty w tej wspólnocie mogą być przyjmowane przez katolika?

Kościół polskokatolicki

Członkowie kościoła polskokatolickiego to również katolicy, choć należą do innego kościoła. Główną różnicą między tymi dwoma kościołami jest brak celibatu we wspólnotach polskokatolickich, a także odrzucenie zwierzchności papieskiej.

Szaty liturgiczne księży i wystrój kościoła nie różnią się niemal niczym. Czy więc można przyjąć tam komunię?

Czy katolik może przyjąć komunię w innym kościele?

Odnosząc się do przyjęcia komunii w kościele polskokatolickim warto sprawdzić, co na ten temat mówią przepisy kanoniczne.

W pozycji 884.2 znajdziesz warunki, które muszą zajść, abyś jako Katolik mógł przyjąć sakrament z rąk kapłana innego Kościoła.

Jest to jednak dopuszczalne – nikt przecież nie złapie Cię za rękę i nie zabroni. Za każdym razem warto jednak rozważyć to w swoim sumieniu.