Miłość platoniczna definiowana jest jako specyficzna więź dwojga ludzi, którzy dążą do duchowego połączenia. Jest ona przyjacielska, pełna wierności i delikatności i przyjacielstwa, ale brak w niej aspektów cielesnych.

W starożytnej Grecji ludzie wierzyli w wiele bóstw. Według Platona to właśnie zazdrość do miłości idealnej, którą potrafili wykrzesać w sobie wyłącznie bogowie sprawiła, że zaczęto szukać miłości nie tylko eros, ale także jako swoistego połączenia duchowego – bez fizyczności.

Czy miłość platoniczna to grzech?

Miłość platoniczna może być grzechem. Dochodzi do niego wówczas, gdy, nawet przy braku cielesnego kontaktu, angażujemy się w relację z inną osobą będąc na przykład w związku małżeńskim.

Chrystus powiedział: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mt 5, 28.

Można więc dopuścić się zdrady w swoim sercu. Jezus wskazuje, że cudzołóstwem nie musi być wyłącznie współżycie. Miłość platoniczna z inną osobą, gdy jesteś w związku małżeńskim jest grzechem.