Każdy z nas ma pokusy. Aby się przed nimi chronić i nie ulegać wpływom Szatana i jego podszeptom, warto wiedzieć, że istnieje możliwość odmawiania egzorcyzmów prostych. Niektóre z nich są zarezerwowane wyłącznie dla członków bractw – inne natomiast możesz odmawiać samodzielnie.

Egzorcyzm prosty

Odprawienie egzorcyzmu nad osobą opętaną lub zniewoloną może zostać wykonane wyłącznie przez kapłana, który jest biskupem lub został przez niego wyznaczony do sprawowania tej funkcji. Tak więc w kościele katolickim nie ma możliwości odprawienia rytuału nad innymi osobami przez świeckich.

Są jednak modlitwy dopuszczone przez konkretne diecezje do osobistego odmawiania – są to egzorcyzme proste.

Egzorcyzm w domu

Aby odprawić egzorcyzm jako osoba świecka, warto sprawdzić na stronie swojej diecezji, jakie modlitwy oraz działania są dopuszczone w tym zakresie. Zazwyczaj jest to modlitwa wraz z pokropieniem domu wodą święconą.

W tekstach znajdują się słowa wypędzające, w imię Boże, złe duchy z mieszkania i uwolnienie mieszkańców od pokus.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja