Aby zostać rodzicem chrzestnym trzeba spełniać pewne warunki. Być może zdarzy się, że takiego zaświadczenia – o możliwości stania się rodzicem chrzestnym nie otrzymasz. Co robić, gdy ksiądz nie chce dać zaświadczenia do chrztu?

Warunki, aby zostać chrzestnym

Aby ksiądz bez problemu wystawił zaświadczenie o braku przeciwwskazań do objęcia roli chrzestnego musisz być osobą wierzącą i praktykującą oraz regularnie przystępują do sakramentów: pokuty i komunii świętej. Ponadto nie możesz na przykład żyć w konkubinacie czy być po rozwodzie (wyjątek stanowi stwierdzenie nieważności małżeństwa).

Kandydat musi spełnić warunek co do wieku – musi mieć co najmniej 16 lat.

Co robić jeśli ksiądz nie chce wydać zaświadczenia do chrztu?

Przede wszystkim, jeśli masz jeszcze czas do uroczystości pojawiaj się w kościele, uczestnicz czynnie w życiu sakramentalnym. Udaj się też na dłuższą rozmowę do księdza. Warto jednak rozważyć, czy będąc osobą niepraktykującą jest sens zostać chrzestnym – czyli de facto osobą, która ma pomagać w wychowaniu w wierze katolickiej.