Czy rodzic może być świadkiem bierzmowania?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów uznawanych przez Kościół Katolicki. Przyjmuje się je raz w życiu. Kandydatem do bierzmowania powinna być osoba w wieku od 14 do 18 lat (oczywiście w pewnych okolicznościach górna granica wieku może być wyższa), ochrzczona, regularnie praktykująca swoją wiarę i przystępująca do Komunii Świętej. Sakrament bierzmowania udziela daru ducha świętego.

Dla młodych katolików bierzmowania jest kolejny etapem rozwoju duchowego, po chrzcie i Komunii Świętej. To szczególne wydarzenie. Bierzmowania udziela bowiem sam biskup. Kandydaci przystępujący do tego sakramentu wybierają sobie imię jednego ze świętych uznawanych przez  Kościół Katolicki. Ich zadaniem jest również wybranie świadka, który będzie im towarzyszył w trakcie przyjmowania sakramentu.

W tej sytuacji często pojawia się pytanie: czy rodzic może być świadkiem bierzmowania? Odpowiedź jest jednoznaczna – rodzic nie może być świadkiem bierzmowania. Wynika to wprost z Kodeksu Prawa Kanonicznego. W takim razie kto może być świadkiem bierzmowania? Osoba, która ukończyła 16 lat, jest katolikiem, została ochrzczona, przyjęła sakrament Eucharystii i bierzmowania oraz nie jest rodzicem bierzmowanego.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]