Białe ukrzyżowanie jest ulubionym obrazem papieża Franciszka. Jest to utwór o bardzo bogatej symbolice, nawiązujący do pochodzenia Chrystusa, sytuacji Żydów oraz tej geopolitycznej – gdy obraz powstawał.

Biale ukrzyzowanie

Na pierwszym tle widnieje ukrzyżowany Jezus. Uwagę zwraca szata, w którą jest owinięty – to tałes, czyli szal używany przez Żydów podczas modlitwy. Można to interpretować, jako przynależność Chrystusa do społeczności żydowskiej, bo przecież Nazarejczyk był zrodzony pod prawem.

Z lewej strony obrazu widnieją przewrócone, płonące domy. Jest to nawiązanie do dramatów Żydów, jakie działy się w Niemczech w latach 30. i 40. XX wieku.

Można również zauważyć łódź z ludźmi, prawdopodobnie to Żydzi, którzy uciekają ze Stanów Zjednoczonych przed socjalizmem. Artysta umieścił także maszerujących rewolucjonistów (po prawej) oraz dusze zmarłych – tuż nad Mesjaszem.

Marc Chagall to bez wątpienia malarz z bogatą i trudną historią. Poprzez swoją twórczość wyrażał swoje wspomnienia i wskazywał, że pomimo cierpienia i trudów, prawdziwe szczęście można odkryć właśnie w Bogu.