Dekalóg je jedným zo základných zákonov, ktorými sa riadime aj dnes Kresťania. Je to súbor morálnych zásad, ktoré treba dodržiavať v každej oblasti nášho života. Dekalóg bol zaznamenaný v Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova).

Podľa biblického posolstva, Boh Jahve nadiktoval Mojžišovi na vrchu Desatoro Sinajpočas turistiky Izraeliti do Kanaánu z Egypta. Pokiaľ ide o Mojžiš zodpovedný za zapísanie Božích slov, je to on sám Boh pôvodne vyryl prikázania na kamenné dosky.

Text prikázaní však musel byť na dosky vyrytý znova, pretože tie prvé boli porušené Mojžiš v hneve, keď videl, že ľudia sa v jeho neprítomnosti klaňajú zlatému teľaťu. Na druhýkrát je to to isté Mojžiš zhotovil dve kamenné dosky.

V súčasnosti v Kostol Katolíci text Desatora uvádzajú v tzv. katechetickej verzii.

Čo prikazuje Boh v 8. prikázaní Dekalógu?

8. prikázanie podľa katechetickej verzie znie: "8. Nevydávaj krivé svedectvo proti svojmu blížnemu" a odkazuje na zásady našej vlastnej morálky voči blížnemu, voči druhému človeku. Je dôležité pamätať na to, že je dôležité správať sa k blížnemu ako k sebe samému.

V tomto prikázaní Pán Boh Vyzýva nás, aby sme v očiach iných ľudí za žiadnych okolností neohovárali svojho blížneho. Nemali by sme o človeku vynášať zlé súdy alebo zlé názory, ale mali by sme dbať aj na to, aby slová, ktoré adresujeme blížnym, boli úprimné a pravdivé.
Na záver: 8. prikázanie zakazuje ohováranie inej osoby v očiach iných a zakazuje klamstvo a pokrytectvo vo všeobecnosti.