Dekalog jest jednym z podstawowych praw, którymi po dziś dzień kierują się Chrześcijanie. Jest on zbiorem zasad moralnych, wedle których należy postępować na każdej płaszczyźnie naszego życia. Dekalog został zapisany w Księdze Wyjścia (Drugiej Księdze Mojżeszowej).

Zgodnie z przekazem Biblijnym, Bóg Jahwe podyktował dziesięć przykazań Mojżeszowi na górze Synaj, podczas wędrówki Izraelitów do Kanaanu z Egiptu. O ile Mojżesz odpowiada za spisanie słów Bożych, o tyle to sam Bóg pierwotnie wyrył przykazania na kamiennych tablicach.

Tekst przykazań musiał zostać jednak wyryty na tablicach ponownie, gdyż pierwsze zostały zbite przez Mojżesza w gniewie, kiedy ten zobaczył ludzi oddających cześć złotemu cielcu pod jego nieobecność. Za drugim razem, to sam Mojżesz sporządził dwie kamienne tablice.

Obecnie w Kościele katolickim, tekst dekalogu przedstawia się w tak zwanej katechetycznej wersji.

Co Bóg nakazuje w 8 przykazaniu Dekalogu?

8 przykazanie według wersji katechetycznej brzmi następująco: „8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” i odnosi się do zasad naszej własnej moralności wobec bliźniego, wobec drugiej osoby. Należy pamiętać jak ważne jest traktowanie bliźniego jak siebie samego.

W przykazaniu tym Pan Bóg wzywa nas aby pod żadnym pozorem nie oczerniać bliźniego w oczach innych ludzi. Nie należy wystawiać złych opinii, oraz złych osądów o danej osobie, przy czym warto również zadbać o to, aby słowa kierowane w stronę naszych bliźnich były szczere i prawdziwe.
Podsumowując: 8 przykazanie zabrania oczerniania drugiej osoby w oczach innych oraz zabrania ogólnie pojętych kłamstwa i obłudy.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja