Co odróżnia Kościół od innych wspólnot? Co czyni go wyjątkowym? Z całą pewnością istnieje niezliczona ilość przesłanek ku temu, aby wnosić o wyjątkowości Kościoła. Mowa tutaj o Kościele jako o pewnej społeczności.

Należy zacząć od definicji wspólnoty. Wspólnota jest to pewna zbiorowość ludzi, którzy tworzą zazwyczaj nieformalną strukturę, charakteryzująca się silnymi więzami, a nawet braterstwem.

Z całą pewnością Kościół należy do grona takich wspólnot. Co więcej, jest on wyróżniającą się wspólnotą na tle pozostałych.

Jednak co odróżnia Kościół od innych wspólnot? Wspólnotę Kościelną Tworzą ludzie wierzący, którzy skupiają się wokół jednej istoty, którą jest Pan Bóg. Oczywiście, tak jak w każdej wspólnocie, tak i w Kościele ludzie kierują się tutaj pewnymi zasadami, jednak zasady te określane są nie tylko przez spisany na kartkach kodeks  (w tym przypadku dekalog), ale w dużej mierze są one podyktowane pewną moralnością. Społeczność Kościoła jako priorytet obiera dobro bliźniego i drugiej osoby. Panują w niej jasne i nierozerwalne zasady przyjaźni, pomocy i braterstwa.

Jak w każdej wspólnocie, tak i w Kościele istnieje pewna hierarchia. W tym wypadku jednak ta hierarchia wyróżnia się tym, iż nie stawia ona jednej osoby ponad drugą. Wszyscy są wobec siebie równi i każdy może liczyć na pomoc drugiej osoby.

Wspólnota Kościelna razem się modli i wysławia Pana, kierując się bardzo zbieżnymi poglądami.