Co oznacza określenie „młody Kościół”? Młodzież, nowe pokolenie jest to przyszłość, w której należy upatrywać nadziei na rozwój oraz trwałość wspólnoty Kościelnej. Już ponad dwadzieścia lat temu papież Jan Paweł II zaprosił ludzi młodych do uczestnictwa w tak zwanych Światowych Dniach Młodzieży. Te rok rocznie odbywają się w wielu miastach całego świata. Kościół zachęca w ten sposób młodych do uczestnictwa w życiu wspólnoty oraz do zadawania pytań i ciągłego zgłębiania wiary.

Bo któż inny jak nie młodzi ludzi będą kształtować przyszłość? Przyszłość nie tylko kościelną ale również przyszłość całego świata.

Co oznacza określenie młody Kościół? Jest to podejście wspólnoty Kościelnej do rozwoju wiary w duchu młodego pokolenia. Jest to szukanie rozwiązań, mających na celu wskazanie młodym ludziom drogi do wiary i do samego Pana Boga. Kościół całkowicie otwiera się na nowe pokolenia. Stara się do niego w pewien sposób dostosowywać, pamiętając jednak o swojej pozycji oraz wszystkich swoich wartościach.

To w młodych upatruje się przyszłości Kościoła, który wyciąga w ich kierunku pomocną dłoń i stara się pomóc w obraniu właściwej ścieżki, służąc całym swoim doświadczeniem. Młody Kościół to Kościół przyszłości, to Kościół, który ma ogromną siłę w postaci młodych ludzi, którzy podążają za swoim powołaniem, a jednocześnie cały czas poszukują.