Co oznacza pojęcie: „Kościół w oczyszczeniu”?

Jak właściwie do tego podejść?

Co to jest oczyszczenie? Pojęcie oczyszczenia jest znane człowiekowi od dawien dawna. Generalnie oznacza ono rytuał pozbycia się grzechów, rytuał czyszczenia duszy. Za jego pomocą przywracamy porządek oraz higienę. Oczyszczenie prowadzi do zniwelowania wszystkich naszych win, ale zawsze musi być ono poparte szczerą skruchą.

Co to jest Kościół w oczyszczeniu? Kościół w oczyszczeniu jest elementem życia każdego chrześcijanina, każdego członka wspólnoty. Jest to element zrozumienia oraz głębszego poznania. Oczyszczenie oznacza ciągłą pracę nad samym sobą oraz nad naszą relacją z Panem Bogiem. Kościół w oczyszczeniu to Kościół pielgrzymujący do Pana.

Jest to element stały i obowiązkowy każdego człowieka. Każdy z nas jest w obowiązku znaleźć właściwe warunki, kryteria oraz sposoby, które umożliwią owocne poszukiwanie oczyszczenia.

Należy również pamiętać, że Pan nie zapomina o ludziach błądzących. Cały czas daje szanse również tym, którzy zdecydowali się od niego odwrócić. Również ich zaprasza Pan Bóg do wspólnego poszukiwania oraz ma dla nich gotowe miejsce w swoim Królestwie.

Jedyne czego wymaga od nas samych to ciągłe poszukiwanie i zadawanie sobie trudu podążania zgodnie z wolą Bożą. Kościołem w oczyszczeniu możemy więc nazwać Kościół wszystkich ludzi żyjących na ziemi oraz tych, którzy czekają na wstąpienie do Królestwa Niebieskiego w czyśćcu.

Natomiast co to jest Kościół uwielbiony?

Określeniem tym (Kościół Uwielbiony) określamy wszystko to, co jest gotowe na przyjęcie Pana Boga i wszystko to co znajduje się w Królestwie Niebieskim. Kościołem Uwielbionym nazwiemy więc wspólnotę ludzi znajdujących się z Panem Bogiem w Niebie. Wszyscy święci, którzy w są razem z Nim i zasłużyli na najwyższą nagrodę w postaci wiecznego zbawienia. Uwielbieni Ci, którzy znajdują się w Królestwie Niebieskim. Uwielbieni Ci, którzy odnaleźli właściwą drogę. Każdy z nas powinien dążyć do pozycji bycia Uwielbionym w oczach Pana.

Powinniśmy starać na tyle, aby po dokonaniu żywota dołączyć do wspólnoty Uwielbionych. Aby było łatwiej, żyjąc na Ziemi możemy prosić o pomoc wszystkich tych, którzy dostąpili już zaszczytu bycia w Królestwie Niebieskim poprzez codzienne modlitwy i rozmowy z nimi. Wspólnota Uwielbionych przez Pana tworzy krąg miłosierdzia i do nas Wszystkich kieruje swoje pomocne dłonie.

Na czele Kościoła Uwielbionego stoi sam Pan Bóg, który otacza swoje dzieci największą łaską. Od bycia pielgrzymującym i drogi oczyszczenia wszystko tak naprawdę prowadzi do Kościoła Uwielbionego. To on stoi ponad wszystkimi innymi funkcjami Kościoła i tak naprawdę dopełnia dzieła Chrześcijan. Dlatego starajmy się, aby w każdym dniu naszego życia, z każdym oddechem pokazywać Panu naszą chęć do bycia jego częścią. Dawajmy z siebie każdego dnia więcej.