Co tento termín znamená: "církev v očistci"?

Jak k tomu vlastně přistupujete?

Co je to čištění? Koncept očisty je lidstvu znám již od starověku. Obecně to znamená rituál zbavení se hříchů, rituál očištění duše. S jeho pomocí obnovíme pořádek a hygienu. Očištění vede k odstranění všech našich vin, ale vždy musí být podpořeno upřímným pokáním.

Co to je? je Kostel při čištění? Kostel v očišťování je součástí života každého křesťana, každého člena společenství. Je to prvek porozumění a hlubšího poznání. Očišťování znamená neustálou práci na sobě a na našem vztahu k lidem. Mrem Bohem. Kostel při čištění je Kostel poutníkem k Pánu.

Je to trvalý a povinný prvek pro každého člověka. Je odpovědností každého z nás, abychom našli správné podmínky, kritéria a způsoby, které nám umožní plodně usilovat o očistu.

Je také důležité si uvědomit, že Pán nezapomíná na lidi, kteří bloudí. Po celou dobu dává příležitosti i těm, kteří se od něj rozhodli odvrátit. Pán je také vyzývá. Bůh aby společně hledali, a má pro ně připravené umístění v jeho království.

Jediné, co od nás vyžaduje, je, abychom neustále hledali Boží vůli a snažili se jí řídit. Kostel při čištění můžeme nazvat Kostel všechny lidi žijící na zemi a ty, kteří čekají na vstup do světa. Království nebeské w očistec.

Co je však oslavená církev?

Termín (Kostel Oslavený) definujeme vše, co je připraveno přijmout Pána. Bůh a všechno, co je v nebeském království. Kostel Oslavenými tedy nazvěme společenství lidí, kteří jsou s Mrem Bohem v nebi. Všichni svatí, kteří jsou s Ním a získali nejvyšší odměnu - věčnost. záchrany. Oslavoval ty, kdo jsou v nebeském království. Oslavoval ty, kteří našli správnou cestu. Každý z nás by měl usilovat o to, aby byl v očích Pána oslaven.

Měli bychom usilovat o to, abychom se po získání obživy mohli připojit ke společenství oslavených. Abychom si to usnadnili, můžeme během života na Zemi požádat o pomoc všem, kterým se již dostalo cti být v nebeském království, a to prostřednictvím každodenních modliteb a rozhovorů s nimi. Společenství Milovaný Pan. tvoří kruh mercies a všem nám podává pomocnou ruku.

V čele Kostel Sám oslavený Pán stojí Bůhkterý obklopuje své děti největší milost. Od poutníka a cesty očisty vede vše opravdu k Kostel Oslavováno. On je ten, kdo stojí nad všemi ostatními funkcemi. Kostel a ve skutečnosti dokončuje dílo křesťanů. Proto se snažme v každém dni svého života, při každém nadechnutí, ukázat. Pan. naši ochotu podílet se na něm. Dávejme ze sebe každý den více.