Jak Mojżesz nazwał Mannę? Czym była Manna dla Mojżesza oraz dla Izraelitów? Skąd się ona w ogóle wzięła i jakie miała znaczenie?

W trakcie wędrówki Narodu Wybranego z egipskiej niewoli do Ziemi Obiecanej nie raz doświadczali oni wielkich trudów swojej wędrówki. Niejednokrotnie znajdowali się oni w skrajnie trudnych sytuacjach, odczuwając brak jedzenie czy brak wody.

Nie zapominajmy, że cała podróż trwała aż 40 lat. Dodatkowym utrudnieniem był sam teren przez, który Izraelici przechodzili. Była to pustynia. Możemy więc jedynie postarać się wyobrazić sobie jak cięzkie warunki tam panowały.

Cały czas jednak nad swoimi ludźmi czuwał Pan. Nie pozwolił on swoim ludziom cierpieć niedostatku bez wyraźnego powodu i na prośby Mojżesza oraz izraelitów wielokrotnie pomagał im w swojej tułaczce.

Jednym z najbardziej znanych wydarzeń, świadczących o opatrzności Pana było rozstąpienie się Morza Czerwonego w trakcie ucieczki przed wojskami faraona egipskiego.

W miesiąc po opuszczeniu domu niewoli, ludzie zaczęli narzekać na niedostatek jedzenia oraz trudności związane z jego poszukiwaniem. Wtedy to Pan obiecał im, że pożywienie będzie padało z nieba jak deszcz i danego słowa dotrzymał. Następnego dnia Izraelici na ziemi zobaczyli coś białego. Było to jedzenie jak obwieścił im Mojżesz. Była to manna z nieba, która smakowała jak płatki miodu.

Nie wolno było im jednak gromadzić zapasów na następny dzień (z wyjątkiem soboty), jako że manna spadała z nieba codziennie. Wtedy to Mojżesz, obwieszczając cudowną wieść swojemu ludowi nazwał mannę chlebem.