Kim był Mojżesz i czego dokonał? Kim został Mojżesz po ucieczce z Egiptu?

Nie ma wątpliwości co do tego, że Mojżesz był wielką postacią i swoją osobą oraz swoimi działaniami odcisnął ogromne piętno na historii całego Narodu Wybranego. Nie ma również wątpliwości co do tego, że Mojżesz był postacią historyczną. Prawdopodobnie żył w XIII wieku przed naszą erą. Według Biblijnych przekazów długość jego życia wynosiła aż 120 lat.

Z punktu widzenia czysto historycznego Mojżesz był prorokiem. Był również przywódcą Izraelitów podczas ich ucieczki z Egiptu i 40 letniej podróży do Ziemi Obiecanej.

Mojżesz był synem Amarama i Jochabeli. Na świat przyszedł w czasie wielkiej rzezi izraelskich niemowląt w egipcie, jednak wyjątkowo udało się go uchronić przed oprawcami. Mojżesz wychowywany był przez córkę faraona co pozwoliło mu odebrać odpowiednie nauki. Od samego początku był wyróżniającym się członkiem społeczności. W czasie najazdu ludów Etiopii, poprowadził on egipską armię do zwycięstwa.

Był on więc uznawany już tam za wielkiego wodza. Jak wiemy z poprzednich części artykułów został on również wybrany przez Jahwe na wodza Izraelitów po ucieczce z Egiptu. Mojżesz dokonał wielkich rzeczy i wiele dokonał. Został wielkim przywódcą ale jednocześnie wielkim prorokiem i pośrednikiem między Panem a jego ludźmi. Dawał im nadzieję i prowadził do celu.