Kdo byl Moses a co udělal? Kým se stal Moses po útěku z Egypt?

Není pochyb o tom, že Moses byl velkou osobností a jeho osoba i činy zanechaly obrovskou stopu v dějinách celého světa. vyvoleného národa. Není také pochyb o tom, že Moses byla historická postava. Žil pravděpodobně ve 13. století př. n. l. Podle biblických zpráv žil až 120 let.

Z čistě historického hlediska Moses byl prorokem. Byl také vůdcem Izraelci během útěku z Egypt a 40 let trvající cesta k Země zaslíbená.

Moses byl synem Amarama a Jochabela. Narodil se v době velkého vyvražďování izraelských nemluvňat v roce 1250. egyptPřed svými trýzniteli se však dokázal výjimečně úspěšně chránit. Moses Vychovávala ho faraonova dcera, což mu umožnilo získat řádné vzdělání. Od samého počátku byl významným členem komunity. Během invaze do Etiopie vedl egyptskou armádu k vítězství.

Byl tam tedy již uznáván jako velký vůdce. Jak víme z předchozích částí článků, byl také vybrán. Jahve šéf Izraelci po útěku z Egypt. Moses Udělal velké věci a dosáhl mnoha úspěchů. Stal se velkým vůdcem, ale také velkým prorokem a prostředníkem mezi lidmi. Mrem a jeho lidu. Dal jim naději a dovedl je k cíli.