Gdzie urodził się Jezus? Ogólnie uznane jest, że Jezus urodził się w judejskim Betlejem. W dzisiejszych czasach jest to miasto, które znajduje się w środkowej części Palestyny. Położone jest ono w Judei, na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu, 8 km na południe od Jerozolimy.

To właśnie o tym Betlejem, które jest położone na terytorium Palestyny, śpiewamy w kolędach i to o tym miejscu piszą ewangeliści Łukasz i Marek, że jest to miejsce urodzenia Jezusa z Nazaretu.

Ciekawostką jest to, że istnieje drugie Betlejem, które jest prawnie nieznane, a rozróżnia się je nazywają galilejskim. Położone jest ono na północy Izraela, na obrzeżach Nazaretu, czyli miasta, w którym Jezus spędził swoje lata dzieciństwa. Ewangeliści piszą o Jezusie Jezus z Nazaretu, nie mówią natomiast Jezus z Betlejem, co według zwolenników tej teorii dowodzi prawdziwości jej istnienia, czyli tego, że faktycznie Jezus urodził się w Galilei. Wciąż trwa debata, które z tych jest miejsc jest faktycznym miejscem urodzenia Jezusa. Co ciekawe, istnieje także trzecie teoria – część historyków jest zdania, że ani jedna, ani druga miejscowość nie jest faktycznym miejscem, w którym urodził się Jezus, bo jeśli faktycznie wczytamy się w Pismo Święta dojdziemy do wniosku, że urodził się on w Nazarecie.

Jezus Chrystus przyszedł na świat w tajemnicy w Betlejem. Taki obraz narodzin Zbawiciela posiada każde dziecko wychowane w rodzinie chrześcijańskiej. Czy Pismo święte zawiera informacje na temat dokładnej lokalizacji narodzin Jezusa. Czy jesteśmy w stanie wskazać dokładne miejsce w którym miał miejsce cud narodzin Chrystusa. Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Opis miejsca urodzin Jezusa Chrystusa możemy znaleźć w dwóch. Ewangelia Mateusza oraz łukasza Obie Ewangelie wskazują jednoznacznie na to iż Jezus przyszedł na świat w Betlejem Ewangelii świętego Mateusza możemy znaleźć następujący fragment Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy. W dalszej części drugiego rozdziału Ewangelii świętego Mateusza znajdujemy potwierdzenie tego faktu. Herod wypytywał o Arce kapłanów oraz uczonych ludu gdzie miał się narodzić Jezus A ty Betlejem ziemie Judy nie jesteś zgoła najbliższe spośród głównych miast Judy albowiem z ciebie wyjdzie władca który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Miejsce urodzenia Jezusa zostało już powiedziane przez proroka Michała Asha A ty Betlejem EF rata najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich z ciebie mi wyjdzie ten który będzie władał w Izraelu a pochodzenie jego od początku od dnia i wieczności. Druga z Ewangelii w której można znaleźć informacje o miejscu urodzenia Jezusa jest Ewangelia świętego łukasza Józefa wraz z Maryją która była w ciąży. Musieli się udać do miasta pochodzenia by dać się zapisać do spisu ludności. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaretu do Judei do miasta Davida Bowiego zwanego Betlejem.

Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida żeby się dać zapisać lubianą sobie Maryją która była brzemię Anna kiedy tam przebywali nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Pochodziła ze swego pierworodnego syna. Ominęła go w poduszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w spodzie zapisy starego jak i Nowego Testamentu są zgodne co do faktu iż Jezus urodził się w Mieście Nazaretu zwanym Betlejem które zlokalizowane było w Judei. Ponadto tradycyjnie uznaje się że Jezus urodził się w starym ręce gdyż dla jego rodziców zabrakło miejsca w spodzie. Czy możliwe jest wskazanie dokładnego miejsca w którym Jezus przyszedł na świat. Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt iż współcześnie podając miejsce urodzenia człowieka podaje się miasto i to w zupełności wystarcza. Nie ma potrzeby wskazywać dokładnego miejsca urodzenia niemniej jednak wydawać by się mogło iż miejsce przyjścia na świat boga powinno zostać szczególnie oznakowane i zapamiętane. Czy tak jest w rzeczywistości. Współcześnie Betlejem jest miastem zlokalizowanym w Gubernatorstwie Betlejem Autonomii Palestyńskiej dziewięć kilometrów na południe od Jerozolimy. Tradycyjnie uznaje się iż miejscem urodzenia Jezusa jest Bazylika Narodzenia Pańskiego. Jest to jeden z najstarszych nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na świecie. Twierdzi się iż Bazylika została zbudowana nad miejscem gdzie według tradycji chrześcijańskiej urodził się Jezus Chrystus. Historyczne tego miejsca jako miejsca narodzin Jezusa potwierdzona została w pismach Justyna Męczennika i Origins a w drugim i trzecim wieku naszej ery.

Pierwsza bazylika w Betlejem została zbudowana przez świętą Helenę matkę cesarza Konstantyna Wielkiego. Budowę rozpoczęto w 327 roku naszej ery a zakończono w 333 roku. świątynia ucierpiała w 529 roku podczas jednego z powstań Samary Pańskich w krypcie pod ołtarzem Bazyliki Narodzenia Pańskiego znajduje się Grota Narodzenia. Miejsce które według przekazów chrześcijańskich jest faktycznym miejscem urodzenia Jezusa. W roku 396 z rozkazu cesarza Honoriusza w miejscu groty zaznaczono gaj w którym czczono generał ewangelii świętego łukasza znaleźć można natomiast informację iż Jezus urodził się nie w jaskini czy też w grocie lecz w żłobie skąd bierze się ta rozbieżność. Być może już łup umiejscowiony był właśnie w grocie. Warto zastanowić się również dlaczego Bogu gdy Jezus przyszedł na świat w żłobie. Dlaczego jego rodzice Maryja i Józef nie mogli przenocować w spodzie. Wyjaśnienie jest bardzo proste. Otóż do Betlejem przybyło bardzo dużo ludzi którzy mieli dać się zapisać. Miasto było przepełnione. Być może Józef i Maryja przybyli do Betlejem zbyt późno i w gospodarce nie było już wolnych miejsc. Zmusiło ich to do schronienia się w jedynym dostępnym miejscu staje MC. Czy jednak Jezus urodził się w ręce. Czasem miejsce przeznaczone dla zwierząt znajdowało się na niższym poziomie domu z dala od miejsc zamieszkania ludzi. Tak więc brak miejsca w gospody mógł oznaczać iż nie było go na górnym poziomie domu które było pełne śpiących gości.

Odkrycia archeologiczne prowadzone w Betlejem ujawniły iż często domy posiadały ścianę oddzielającą przód domu od tyłu w którym przebywały zwierzęta. Oba sposoby przechowywania zwierząt sugerują iż były one w pomieszczeniu połączonym z domem. Możliwe jest iż Jezus nie urodził się w stajni tak jak powszechnie się uważa. Istnieje również teoria iż miejsce w którym na świat przyszedł Jezus znajduje się w północnej części Betlejem i nazywa się Mick dal rdr bierze trzody. Była to wieża obserwacyjna z pomieszczeniem w którym Pasterze opiekowali się nowo narodzonym owcami które miały być następnie przekazywane na ofiarę w świątyni jerozolimskiej. Prorok Michaela który wskazał Betlejem jako miejsce urodzenia Jezusa wspomina również o MIG dal rdr a ty wiesz od trzody ostoję od góry Syjonu do ciebie dawna władza powróci. Władza królewska do góry Jeruzalem. Ta teoria służy do wyjaśnienia dlaczego pasterze po przekazaniu im przez aniołów wieści o narodzeniu Zbawiciela dokładnie wiedzieli gdzie mają się udać Lecz anioł rzekł do nich znajdziecie Niemowlę owinięte w paluszki i leżące w żłobie. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba pasterze mówili nawzajem do siebie pójdziemy do Betlejem i zobaczmy co się tam zdarzyło i o czym nam pan oznajmił. Udali się też w pośpiechu i znaleźli Maryję Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Wydaje się że pasterze doskonale wiedzieli gdzie szukać Dzieciątka Jezus. Jezus nazywany był bankiem więc urodzenie się w miejscu w którym na świat przychodziły baranki ofiarne byłoby zupełnie logiczne.

Jednak wielu uczonych poddaje w wątpliwość Betlejem jako miejsce urodzenia Jezusa. Jezus w Nowym Testamencie jest bowiem nazywany na. Szybkie oraz Galilei. 3. Skoro Jezus rzekomo urodził się w Betlejem to dlaczego jest nazywany zupełnie inaczej. Być może to że Jezus od najmłodszych lat mieszkał w Nazaretu wpłynął na ten fakt. Jednak możliwe jest to również iż Jezus nie urodził się w Betlejem lecz w Nazaretu lub też w zupełnie innym miejscu. ówcześni chrześcijanie i ewangelista podawali iż urodził się w Betlejem chcąc w ten sposób potwierdzić proroctwa ze Starego Testamentu łączące miejsce narodzin Mesjasza z Miastem Dawida Betlejem. Jeśli jest to prawda to czy możliwe jest by miejsce narodzenia Jezusa zostało specjalnie mylnie podane by wypełnić proroctwo bez względu na to czy Jezus urodził się w Betlejem. Lecie w grocie. Tajemnice czy w wieży trzody. Najważniejszym jest fakt iż przyszedł na świat by zbawić całą ludzkość. Fakt iż nie znamy dokładnego miejsca narodzin Jezusa nie przeszkadza wierzyć w to iż Jezus narodził się żył i dokonał w swym życiu wielu cudów. A jak wy uważacie. Czy fakt iż Biblia jednoznacznie wskazuje na Betlejem jako miejsce urodzenia Jezusa jest wystarczający by uważać iż tam właśnie przyszedł na świat. Czy też być może konieczne są dalsze badania w tym zakresie. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat.