Gdzie umarł Jezus? Wszystko o tym gdzie zmarł

Gdzie umarł Jezus Chrystus?

Jezus umarł w Ziemi Świętej. Ziemia Święta to miejsce śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu bardzo często odwiedzane przez pielgrzymów.

Termin Ziemia Święta został zaczerpnięty z Pisma Świętego i oznacza Palestynę oraz Izrael, czyli miejsca rozgrywania się wydarzeń Starego i Nowego Testamentu. W tym miejscu właśnie umarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus. W temacie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa należy przytoczyć miejsce, jakim jest Góra Golgota, co po łacinie oznacza Czaszka. Jest to wzgórze, które znajduje się nieopodal Jerozolimy.

Gdzie umarł Jezus

To właśnie tam dokonywano egzekucji na skazańcach. Golgota jest także  metaforą męki Jezusa, która zaczęła się od modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, a skończyła się na śmierci Jezusa na krzyżu. Ogród Oliwny jest to teren znajdujący się w Dolinie Cedronu u podnóża Góry Oliwnej w Jerozolimie w Izraelu. W tym miejscu Jezus przebywał na czuwaniu modlitewnym wspólnie z Apostołami, w wieczór przed pojmaniem i skazaniem na śmierć. Współcześnie wciąż toczą się spory pomiędzy historykami o to, gdzie w rzeczywistości znajdowała się Golgota.

Historycy spierają się, czy znajdowała się ona na terenie obecnej Bazyliki Grobu Świętego, czyli najważniejszej świątyni chrześcijańskiej położonej w Dzielnicy Chrześcijańskiej na Starym Mieście Jerozolimy, w domniemanym miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czy na którymś ze wzgórz pod Jerozolimą.