Kim Jest Jezus dla Muzułmanów?

Czy istnieje możliwość, aby Jezus miał coś wspólnego z Islamem? Kim jest Jezus dla Muzułmanów? Czy Koran odnosi się w jakikolwiek sposób o Jezusie, czy mówi o Jego życiu i nauczaniu? Czy uznaje Jego istnienie, śmierć i zmartwychwstanie?

Muzułmanie nie wątpią w istnienie Jezusa, widzą go jednak zupełnie inaczej niż Chrześcijanie. Muhammad, to prosty, niepiśmienny kupiec z Mekki, któremu Stwórca miał objawić Koran, gdy ten miał 22 lata. Jezus w Koranie pojawia się jako Isa Ibn Mariam, Jezus syn Matki Bożej. Przedstawiany jest on nam jako jeden z najważniejszych proroków Islamu.

Po wymówieniu lub zapisaniu Jego imienia obowiązkiem każdego Muzułmanina jest dodanie zdania “Pokój z Nim”, co jest wyrazem najwyższego szacunku dla tych, którzy zostali szczególnie wyróżnieni – wybrani przez samego Stwórcę. Koran przyznaje, że narodzinom Jezusa towarzyszyła seria nadprzyrodzonych zdarzeń. Anioł, który zwiastuje Maryi narodzenie Syna, zapewnia ją, że dziecko zostanie poczęte mimo udziału mężczyzny.

Przepowiada Maryji także, że jej Syn będzie cudotwórcą, uzdrowicielem i nauczycielem dzieci Izraela. W Koranie nie ma jednak wzmianki o tym, że Jezus jest Synem Bożym, wręcz przeciwnie, Jezus w Koranie wręcz zaprzecza temu, że ma boskie pochodzenie. W Koranie możemy przeczytać wzmianki, które mówią o Apostołach, uczniach, którzy zdecydowali się iść za Jezusem. Zostaje też wspomniane, że “niewierni” chcieli go zabić, knując przeciwko niemu spisem, jednak nie doszedł on do skutku. W innej surze Koranu możemy przeczytać o tym, że Jezus został zabrany do nieba.

Muzułmanie uważają, że ponowne przyjście na ziemię Jezusa będzie oznaczało Sąd Ostateczny. Koran przekazuje także opisy życia Jezusa, to, że dokonywał licznych cudów i uzdrowień oraz fragmenty Jego lekcji.