Gdzie był Mojżesz jak mu zgasła świeca? W gaju oliwnym? W domu? Na pustyni?
W internecie możecie Państwo natknąć się na żart, krążący po sieci od dłuższego czasu. Pytanie zawarte w nim brzmi następująco: “Gdzie znajdował się Mojżesz w momencie, w którym zgasła mu świeca”.

Nie dajcie się jednak nabrać i nie zaczynajcie procesu ogromnej dedukcji, gdyż odpowiedź na to pytanie jest bardzo prozaiczna.

Pytanie: Gdzie był Mojżesz jak mu zgasła świeca?

Odpowiedź: W momencie, w którym zgasła mu świeca, Mojżesz był w ciemnościach.

Mojżesz był prorokiem zgodnie z naukami religii Abrahamowych. Naukowy konsensus widzi Mojżesza jako postać legendarną, a nie historyczną, zachowując jednocześnie możliwość istnienia postaci podobnej do Mojżesza.