Kde bol Mojžiš Ako zhasla jeho sviečka? V olivovom háji? V dome? Na stránke púšť?
Na internete môžete naraziť na vtip, ktorý koluje už dlho. Otázka v ňom obsiahnutá je nasledovná: "Kde bol Mojžiš vo chvíli, keď mu zhasla sviečka."

Nenechajte sa však oklamať a spustite proces obrovskej dedukcie, pretože odpoveď na túto otázku je veľmi prozaická.

Otázka: Kde bol Mojžiš ako zhasla jeho sviečka?

Odpoveď: V okamihu, keď mu zhasla sviečka, Mojžiš bola v tme.

Mojžiš bol prorokom podľa učenia abrahámovských náboženstiev. Vedecký konsenzus považuje Mojžiša skôr za legendárnu než historickú postavu, pričom sa zachováva možnosť, že ide o postavu podobnú Mojžišovi.