De ce Moses nu a intrat do Țara promisă?

Implică oare o pedeapsă severă pentru caracterul lui Moise însuși?

Așa cum am menționat anterior, națiunea Israel După ce a evadat din țara Egiptului, a fost, ca să zicem așa, condamnat la o călătorie/călătorie de 40 de ani spre Țara promisă. Vorbim aici de o perioadă de 40 de ani, care este durata simbolică a vieții acelei generații. Astfel, se vorbește despre israeliții care au scăpat din captivitate ca despre o generație sortită pieirii.

Din nefericire, nu există multe relatări (inclusiv relatări biblice) care să descrie această lungă perioadă dintre ieșirea din țara Egiptului, "casa robiei", și sosirea la Țara promisă. Dar din poveștile cunoscute aflăm despre aventurile pe care pe drum (mai ales la început) le-a întâlnit. Israeliții. Vorbim de multe dificultăți, de lipsa apei și a hranei.

Vorbim, de asemenea, despre rebeliuni, lipsa de credință și epuizare. Yahweh îi ajutase pe israeliți de multe ori. Cu toate acestea, îndoiala, în ciuda tuturor lucrurilor, i-a fost dată și lui Moise însuși. Când setea Israeliții a început să se răzvrătească împotriva lui, a vorbit Moses z Mrem. Dl. a promis El că El va da apă poporului Său. I-a poruncit să ia un toiag și să lovească cu el stânca, iar apa va curge din ea.

În acest moment Moses își arată îndoiala. La început îi întreabă pe oameni dacă cred că apa va ieși din stâncă. Apoi lovește piatra de mai multe ori, așa cum i s-a poruncit să facă Yahwehși de două ori, ceea ce era un semn de îndoială. Și în acest punct se constată neconcordanța dintre Mrem și Moise. De aceea Moses nu vor trăi să vadă momentul în care vom intra Țara promisă.

El a spus Dl. lui Moise și Aaroncă, deoarece ei nu l-au crezut, ș i nu a dezvăluit lui sfințenie în ochii poporului, nu le va fi dat să intre în țara pe care le-o dă El.