De ce Moses a rătăcit timp de 40 de ani? De ce a călătorit Israeliții din țara Egiptului, casa robiei a durat chiar atât de mult?

Mai întâi, în cursul călătoriei sale Moses nu a luat-o pe calea cea mai ușoară, care ducea de-a lungul coastei mediteraneene pentru a ajunge în Canaan. Drumul a dus Israeliții pe un traseu complet ocolit prin deșert.

Potrivit unor interpretări, alegerea lui Moise a fost dictată de dorința sa de a ajunge la Munții Sinai (Horeb). Muntele Sinai, cunoscut și sub numele de Muntele Moise, este situat în întregime la sud. Egiptîn partea de sud a peninsulei Sinai. Prin urmare, pentru a ajunge la ea, a fost nevoie de o călătorie în țară.

După cum știți, călătoria a poporului ales a durat 40 de ani. Unele subliniază că acești 40 de ani reprezintă o durată simbolică a vieții pentru generația de atunci. Unele interpretări, referindu-se la această lungime simbolică, sugerează că ea a fost gândită ca o schimbare generațională completă în Țara promisă.

Pe toată durata călătoriei au avut loc recensăminte ciclice ale populației și, după cum știm, după ce au ajuns la destinație nu a mai rămas nici măcar o persoană din vechea generație. Astfel, la capătul călătoriei a ajuns generația de oameni complet liberi, care nu-și mai aminteau de vechea ordine, nu-și mai aminteau cum se uită lapentru o viață de sclavie și, din momentul nașterii lor, au fost oameni liberi. A fost, ca și cum ar fi fost o curățare a întregii națiuni de povara sclaviei.

Aceasta este probabil cea mai simplă și, de asemenea, cea mai probabilă explicație a problemei. Ai putea fi dar să găsim în toate acestea pedeapsa pe care Domnul a impus-o poporului pentru neascultarea față de El însuși israeliană. Poate din această cauză, i-a condamnat oarecum la greutățile unei călătorii de 40 de ani.