Πατριάρχης Δημήτριος

Ο Πατριάρχης Δημήτριος (γεννηθείς Δημήτριος Παπαδόπουλος, Θεραπειά, Κωνσταντινούπολη, 8 Σεπτεμβρίου 1914 - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη, 2 Οκτωβρίου 1991) ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης ...