Co se stalo v Medžugorji?

25. června uplynou čtyři desetiletí od prvního mariánského zjevení v Medžugorji. Co to znamená? Zjevení v Medžugorji začala v roce 1981, kdy skupina mladých lidí z malé země Bosny a Hercegoviny potvrdila, že viděla Pannu Marii. Někteří z nich i po třiceti letech tvrdí, že mají stále jedno zjevení denně. Zcela nová povaha těchto zjevení...

Přijímání na ruku

Přijímání svatého přijímání na ruku je poměrně nová věc, alespoň v masovém měřítku. Kolem tohoto zvyku se však již léta vedou spory. Někteří tvrdí, že Hostii lze přijímat pouze na jazyku, aniž by došlo k jejímu znesvěcení. Jiní uvádějí hygienické důvody. Obě skupiny byly souzeny realitou, která se stala epidemií COVID-19, kdy přijímání do ruky je...

Posedlost Satanem

Zabývat se obtížnými tématy na pomezí víry, každodenního života, pokušení a nevysvětlitelných jevů je od přírody docela obtížné. Člověk může velmi snadno narazit na nadměrné interpretace, mylné dojmy, chybné prostředky vedoucí k nejasným cílům a nejrůznější potíže - duchovní i materiální. Mezi tyto problémy patří příznaky satanské posedlosti, které jsou velmi často zaměňovány s... duševní nemocí.....

Modlitba za osvobození od zlého ducha

V životě křesťana jsou různé momenty - dobré i špatné. Množství pokušení, která nás obklopují, nás někdy může svým náporem i zahltit. V takových chvílích je vhodné uchýlit se k tzv. soukromým exorcismům, což je forma modlitby, kterou může odříkat každý věřící. Přesto všechno je třeba mít na paměti, že jejich přítomnost by měla být spojena také s podporou...

Dogma o papežské neomylnosti

Kromě typického vyučování věřících, provádění obřadů a vytváření prostoru pro dialog mezi křesťany (i nekřesťany) katolická církev dodržuje mnoho zákonů víry. Teologické otázky týkající se samotné doktríny jsou nedílnou součástí činnosti Vatikánu již řadu let. Papežská neomylnost se zde objevila jako výsledek toho, co v průběhu let vyplynulo z praktických úspěchů a...

8 požehnání

Osm krátkých vět, které mohou potěšit, dodat naději, motivovat a podnítit proces duchovní proměny. Každý křesťan by se k nim měl čas od času vracet a snažit se v nich najít univerzální smysl, který odpovídá aktuální životní etapě a dějinnému okamžiku. V dnešním článku si řekneme něco více o tom, co je to blahoslavenství. Blahoslavení chudí v...

Přikázání lásky

Lásku bychom si měli připomínat každý den, nejen symbolicky - na Valentýna nebo výročí. Lásku lze tedy projevovat různými způsoby, nejen milované osobě, ale také rodině, náhodným lidem, a dokonce i zvířatům nebo rostlinám. Dvě přikázání lásky, o nichž se dozvíte z několika slov v dnešním článku, mohou být vodítkem. Přikázání lásky k Bohu a bližnímu Je dobré začít ...

Co je to pýcha?

Člověk chybuje a hřeší, to je jeho přirozenost. I zbožný katolík musí ve svém životě činit pokání, a ani tehdy se nejedná o klasické pochybnosti. Hned vedle vzniká celá řada problémů a jedním z nich je hrdost. Čím více vstupujeme do 21. století, tím více se musíme na tento fenomén dívat a...