Кои грехове ви пречат да приемете Светото причастие?

Jakie grzechy uniemożliwiają przyjęcie Komunii Świętej? Sakrament Eucharystii jest uznawany za jeden z najważniejszych w Kościele Katolickim. Zdaniem wielu księży przyjęcie Komunii Świętej jest niezbędne, aby móc w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Regularne przyjmowanie Eucharystii jest również jednym z warunków koniecznych do zbawienia duszy. „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” – czytamy…

Проявата грях ли е?

Czy manifestacja to grzech? Człowiek jest uznawany za najdoskonalszą istotę stworzoną przez Boga. Jako jedyni ze wszystkich stworzeń zostaliśmy obdarowani rozumem i wolną wolą. Ta wyjątkowość niesie za sobą pewne zobowiązania. Skoro posiadamy rozum i jesteśmy w stanie podejmować świadome decyzje, jesteśmy w pełni odpowiedzialni za ich skutki. Bóg dał człowiekowi rozum, aby ten z…

Czy medytacja jest grzechem?

Czy medytacja jest grzechem? W ostatnim czasie obserwujemy napływ do Europy różnych praktyk ze Wschodu. Ta tendencja niesie za sobą wiele ciekawych perspektyw, ale również niebezpieczeństw. W końcu nie ma nic złego w próbowaniu nowych rzeczy i rozwijaniu swojej sfery duchowej. Jednak zadaniem katolika jest dokonywanie swoistej selekcji, która wybiera dobro i odrzuca zło. Sformułowanie…

Czym jest niedziela dla chrześcijanina?

Czym jest niedziela dla chrześcijanina? Przede wszystkim cotygodniowym wspomnieniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Według zapisów Ewangelii Jezus zmartwychwstał i objawił się uczniom pierwszego dnia po szabacie, czyli w niedzielę. Symbolicznie niedziela pozostaje dla chrześcijan pierwszym dniem tygodnia. W Księdze Rodzaju znajduje się opis stworzenia. Zgodnie z nim siódmy dzień Bóg przeznaczył na odpoczynek. W kręgach cywilizacji…

Czy po spowiedzi trzeba przyjąć Komunię Świętą?

Czy po spowiedzi trzeba przyjąć Komunię Świętą? Nie. W Prawie Kanonicznym nie istnieje żaden zapis, który zobowiązywałby wiernych do przyjęcia Komunii Świętej tuż po sakramencie pokuty zakończonym rozgrzeszeniem. Dlaczego mimo to tak wiele osób przyjmuje sakrament Eucharystii po wykonaniu spowiedzi? Na ten stan rzeczy składa się pewnie wiele czynników. Przede wszystkim w wielu kościołach spowiedź…

Dlaczego niedziela jest pierwszym dniem tygodnia?

Dlaczego niedziela jest pierwszym dniem tygodnia? Niedziela bez wątpienia jest szczególnym dniem dla chrześcijan. To wówczas Jezus Chrystus zmartwychwstał. W katolicyzmie niedziela jest uznawana za dzień święty, w który nakazano nam odpoczywać i czcić Boga. Jednak nie każdy odłam chrześcijaństwa uznaje niedzielę za pierwszy dzień tygodnia. W Judaizmie dniem świętym pozostaje sobota.  Biblijny opis stworzenia…

Jak dobrze się wyspowiadać?

Jak dobrze się wyspowiadać? Podstawą jest przeprowadzenie rachunku sumienia. Usiądźmy w ciszy, skupieniu, zadumie i zastanówmy się, czym w ostatnim czasie obraziliśmy Pana Boga. Sporządźmy swoistą listę grzechów, które chcemy wyznać przed Bogiem. Przy układaniu owej listy warto unikać ogólników. Przedstawmy konkretne zawinienia; nie utajniajmy ich, ponieważ nieszczera spowiedź jest grzechem. Sakrament pokuty jest wyznaniem…

Dlaczego Judasz się powiesił?

Z kart Pisma Świętego dowiadujemy się o losie Judasza po tym, jak wydał Jezusa arcykapłanom, faryzeuszom i Piłatowi. Ewangelista Mateusz pisze, że „rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem odszedł i powiesił się”. Niewiele więcej dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich, rozdziału pierwszego, wersetu 18. Zatem dlaczego Judasz się powiesił? Dwa wersety wcześniej, w Ewangelii Mateusza…

Dlaczego Karol Wojtyła został papieżem?

Na tak postawione pytanie trudno odpowiedzieć w sposób wyczerpujący i pragmatyczny. Można natomiast zrozumieć, w jaki sposób wybierany jest każdy kolejny papież. Pierwszą głową Kościoła Katolickiego został św. Piotr, ustanowiony przez samego Jezusa. Powiedział do Piotra tak: „Ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”.…

Dlaczego Wielkanoc jest ruchoma?

Pewnie wszyscy zauważyliśmy, że Wielkanoc jest świętem, przypadającym co roku w inne dni. Przeważnie wypada w kwietniu, gdy przyroda budzi się do życia, niczym Zmartwychwstały Chrystus. Jednak dlaczego Wielkanoc jest ruchoma? Czemu nie ustalono jednego tygodnia, podczas którego będą miały miejsce każdego roku uroczystości Wielkiego Tygodnia? Poniższy tekst pomoże Ci znaleźć odpowiedź na to pytanie.…