Какво е енория?

Какво е енория? Енорията е основната организационна единица на Католическата църква. Организационната структура на Църквата може да се сравни с административното деление в ...