Marie Magdaléna je biblická postava, která byla po mnoho staletí nesprávně ztotožňována s hříšnicí nebo prostitutkou. Tento obraz vznikl především na základě výkladu a učení katolické církve, která však ve 20. století toto hodnocení přehodnotila.

Pohled na Marii Magdalénu jako na prostitutku vychází z nesprávného ztotožnění jejího charakteru s jinými ženami popsanými v Novém zákoně: hříšnicí, která umyla a pomazala Ježíšovi nohy (Lk 7,36-50), a Marií z Betánie, sestrou Lazara a Marty (J 11; J 12,1-8).

Prostitutka Máří Magdaléna?

Ve skutečnosti evangelia nepopisují Marii Magdalénu jako prostitutku. Místo toho ji popisují jako věrnou Ježíšovu učednici, která byla přítomna u kříže během jeho smrti (J 19,25) a byla první osobou, jejíž Ježíš se objevil po vzkříšení (J 20,1-18).

V roce 1969 Kostel Katolická církev oficiálně odmítla názor, že Marie Magdaléna byla prostitutka, a papež František v roce 2016 povýšil její liturgickou památku na svátek, čímž zdůraznil její důležitost. umístění v křesťanství.

Toto rozlišení je důležité, protože Marie Magdaléna je pro mnoho lidí symbolem obrácení a milosrdenství. Její nesprávná identifikace jako prostitutky po mnoho staletí přispívala k udržování negativních stereotypů a diskriminaci žen.