Maria Magdalena jest postacią biblijną, która przez wiele wieków była niewłaściwie utożsamiana z grzesznicą lub prostytutką. Ten obraz wynikł głównie z interpretacji i nauczania Kościoła katolickiego, który jednak zrewidował tę ocenę w XX wieku.

Pogląd na Marię Magdalenę jako na prostytutkę wywodzi się z błędnej identyfikacji jej postaci z innymi kobietami opisanymi w Nowym Testamencie: grzesznicą, która umyła i namaściła stopy Jezusa (Łk 7, 36-50), oraz Marią z Betanii, siostrą Łazarza i Marty (J 11; J 12, 1-8).

Maria Magdalena Prostytutką?

W rzeczywistości Ewangelie nie określają Marii Magdaleny jako prostytutki. Zamiast tego opisują ją jako wierną uczennicę Jezusa, która była obecna przy krzyżu podczas jego śmierci (J 19, 25) i była pierwszą osobą, której Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu (J 20, 1-18).

W 1969 roku Kościół katolicki oficjalnie odrzucił ideę, że Maria Magdalena była prostytutką, a papież Franciszek w 2016 roku podniósł jej wspomnienie liturgiczne do rangi święta, co podkreśla jej ważne miejsce w chrześcijaństwie.

To rozróżnienie jest ważne, ponieważ Maria Magdalena jest dla wielu osób symbolem nawrócenia i miłosierdzia. Błędna identyfikacja jej jako prostytutki przez wiele wieków przyczyniła się do utrzymania negatywnych stereotypów i dyskryminacji kobiet.