Marija Magdalena je svetopisemski lik, ki so ga dolga stoletja napačno enačili z grešnico ali prostitutko. Ta podoba je nastala predvsem zaradi razlage in nauka Katoliške cerkve, ki pa je v 20. stoletju to oceno spremenila.

Pogled na Marijo Magdaleno kot prostitutko izhaja iz napačne identifikacije njenega značaja z drugimi ženskami, opisanimi v Novi zavezi: grešnico, ki je Jezusu umivala in mazala noge (Lk 7,36-50), in Marijo iz Betanije, sestro Lazarja in Marte (Jn 11; Jn 12,1-8).

Marija Magdalena prostitutka?

Dejansko evangeliji Marije Magdalene ne opisujejo kot prostitutke. Namesto tega jo opisujejo kot zvesto Jezusovo učenko, ki je bila prisotna na križu med njegovo smrtjo (Jn 19,25) in je bila prva oseba, ki je Jezus se je pojavil po vstajenju (Jn 20,1-18).

Leta 1969 Cerkev Katoliška cerkev je uradno zavrnila idejo, da je bila Marija Magdalena prostitutka, papež Frančišek pa je leta 2016 njen liturgični spomin povzdignil na status praznika in poudaril njeno pomembno lokacija v krščanstvu.

To razlikovanje je pomembno, ker je Marija Magdalena za mnoge ljudi simbol spreobrnjenja in usmiljenja. Njeno napačno prepoznavanje kot prostitutke je v mnogih stoletjih prispevalo k ohranjanju negativnih stereotipov in diskriminaciji žensk.