Mária Magdaléna je biblická postava, ktorá bola po mnoho storočí nesprávne stotožňovaná s hriešnicou alebo prostitútkou. Tento obraz vznikol najmä na základe výkladu a učenia Katolíckej cirkvi, ktorá však v 20. storočí toto hodnotenie prehodnotila.

Pohľad na Máriu Magdalénu ako na prostitútku vychádza z nesprávneho stotožnenia jej postavy s inými ženami opísanými v Novom zákone: hriešnicou, ktorá umyla a pomazala Ježišovi nohy (Lk 7, 36-50), a Máriou z Betánie, sestrou Lazára a Marty (Jn 11; Jn 12, 1-8).

Mária Magdaléna - prostitútka?

V skutočnosti evanjeliá neopisujú Máriu Magdalénu ako prostitútku. Namiesto toho ju opisujú ako vernú Ježišovu učeníčku, ktorá bola prítomná na kríži počas jeho smrti (Jn 19, 25) a bola prvou osobou, ktorej Ježiš zjavil po vzkriesení (Jn 20, 1-18).

V roku 1969 Kostol Katolícka cirkev oficiálne odmietla myšlienku, že Mária Magdaléna bola prostitútka, a pápež František v roku 2016 povýšil jej liturgickú pamiatku na sviatok, čím vyzdvihol jej dôležitosť. umiestnenie v kresťanstve.

Toto rozlíšenie je dôležité, pretože Mária Magdaléna je pre mnohých ľudí symbolom obrátenia a milosrdenstva. Jej nesprávna identifikácia ako prostitútky po mnoho storočí prispievala k udržiavaniu negatívnych stereotypov a diskriminácii žien.

Marketing náboženského obsahu a ďalšie
Umelá inteligencia