V biblické symbolice je had největším symbolem zla a hříchu. Právě had je v biblických příbězích symbolem samotného Satana. Had jako lstivé stvoření je ve Starém zákoně představen jako nepřímá příčina prvotního hříchu. Had řekl ženě. Bůh řekl aby nejedla ovoce ze všech stromů tohoto světa. zahrada?

Ovoce tohoto stromu zahrada jíst můžeme, odpověděla. Ewa, pouze o ovoci ze stromu, které je uvnitř. zahrada, Bůh řekl, že ji nesmí používat, ani se jí dotknout, aby nezemřeli.
Had řekl ženě a přesvědčil ji, že určitě nezemřou. Ale Bůh se obávají, že až budou jíst z ovoce stromu, otevřou se jim oči a jako Bůh poznat dobro a zlo [(Genesis 2,16-17;3,1-6)].

Co Bůh Abramovi slíbil?

Pak Pán Bůh když se o tom všem dozvěděl, obrátil se a řekl hadovi, který ho proklínal, mimo jiné. zvířata domů a na pole, oznámil, že se bude plazit po břiše a prášit. ate po všechny dny své existence. Představil jste Bůh Pak bude nepřátelství mezi satanem a ženou, mezi jeho semenem a jejím semenem: on rozdrtí tvou hlavu a ty rozdrtíš jeho patu. Genesis 3,8-15)]

Bůh...svým soudem vynesl rozsudek nad všemi. Největší vinu svalil na hada, kterému přikázal jíst prach. Tento výraz se používal na starověkém Východě. Podle starověké lidé z východu se živí střelným prachem. lihoviny a obyvatelé podsvětí, země, odkud není návratu.