Proč Bůh stvořil člověka jako prvního?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Proč Bůh poprvé stvořil člověka? V obrazovém popisu stvoření světa podle Bůh Říká se, že Hospodin stvořil člověka ke svému obrazu z hlíny. První člověk, kterého stvořil Bůh byl Adam. Teprve pak z části jeho těla, která byla žebrem. AdamBůh stvořil ženu.

Bůh, znuděný svou osamělostí, se rozhodl stvořit člověka ke svému obrazu. To však neznamená, že Bůh by měl být vnímán jako muž. Bůh stvořil Adamprotože měl vizi lidského rodu. Teprve po nějaké době, kdy mu vdechl život, si uvědomil, že jeho výtvor není úplný a něco mu chybí. Proto se rozhodl vytvořit ženu, která by byla jakýmsi doplňkem muže. Proto ji stvořil z části člověka. Žena toto dílo stvoření dokončila. Člověk byl překvapen, ale zároveň velmi potěšen, že pro něj Hospodin stvořil bytost, která mu bude dělat společníka. Proto není možné dát jasnou odpověď na otázku, proč Bůh stvořil nejprve muže a teprve potom ženu.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]