Prečo Boh stvoril človeka ako prvého?

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Prečo Boh prvý stvoril človeka? V obrazovom opise stvorenia sveta Boh Hovorí sa, že Pán stvoril človeka na svoj obraz z hliny. Prvý človek, ktorého stvoril Boh bol Adam. Až potom z časti jeho tela, ktorá bola rebro AdamBoh stvoril ženu.

Boh sa rozhodol stvoriť človeka na svoj obraz, pretože ho nudila jeho osamelosť. To však neznamená, že Boh by mal byť vnímaný ako muž. Boh stvoril Adampretože mal túto víziu ľudskej rasy. Až po čase, keď mu vdýchol život, si uvedomil, že jeho dielo nie je úplné a niečo mu chýba. Preto sa rozhodol vytvoriť ženu, ktorá by bola akýmsi doplnkom muža. Preto ju stvoril z časti človeka. Žena dokončila toto dielo stvorenia. Človek bol prekvapený, ale zároveň veľmi potešený, že Pán pre neho stvoril bytosť, ktorá bude jeho spoločníkom. Preto nie je možné dať jasnú odpoveď na otázku, prečo Boh stvoril najprv muža a až potom ženu.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]