Kto je Boh? Môžeme vôbec vedieť Boh.? Kto je pre nás Boh?

Boh nám hovorí o sebe. Jednou z jeho vlastností je, že je poznateľný. Pozýva nás k sebe a do svojho kráľovstva, aby sme ho mohli osobne spoznať. Pán sa predstaví. Okrem toho nás pozýva, aby sme mu boli neustále nablízku a rozprávali sa s ním. Na neustále zdieľanie našich trápení, starostí, ale predovšetkým radostí a takzvanej "rutiny" každodenného života.

Boh. Môžeme identifikovať určité vlastnosti, ktoré nás akoby približujú k jeho osobe. Vieme, že Boh je milosrdný a nesmierne dobrý. V jeho osobe nachádzame tvorivú postavu. On je ten, kto dal vzniknúť všetkým veciam, s ktorými sa dnes stretávame. Hovorí sa, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Preto som v pokušení povedať, že Boh je jednoducho jedným z nás. Môžeme ho stretnúť doslova všade. Je naším priateľom, spoločníkom a sprievodcom. On je náš Otec a naša najdôležitejšia bytosť. On má byť nasledovaný, a preto je aj cestou a zároveň ukazovateľom, ktorý by sme mali nasledovať počas celého života, aby sme dosiahli nebeské kráľovstvo.

Kto je Boh? Boh je náš otec. Boh odpúšťa. Je čestný a úprimný a zároveň je úprimnosťou samotnou. Je kompetentný a zároveň je kompetenciou samotnou. Boh je stvoriteľom všetkého svetaa sám nie je ani tak prvý na svete, ako skôr nad celým svetom. Ak áno, je väčší, krajší, zdravší a úžasnejší ako to najúžasnejšie, čo na svete nájdeme.

Odpoveď na túto otázku z iného uhla pohľadu. Kto je Pán Boh? Je to nezmerná sila, ktorá hýbe celým vesmírom, ktorá vytvára a spája každý existujúci mechanizmus. Je to hnacia sila a príčinná sila. Hýbe oblohaZem a všetko na nej. Každá hviezda na oblohe sa pohybuje podľa jeho vôle. Každý záblesk slnka osvetľuje našu oblohu jeho pričinením. Boh je každá akcia a reakcia. Sila v našich svaloch a vôľa nášho života.

Kto je pre nás Boh? Kto je pre nás táto veľká, neprehliadnuteľná bytosť? On je určite láska, ktorá nás obklopuje. Je to pocit pokoja a radosti. S Bohom Samozrejme, musíme počítať s tým, že on je pre nás všetkých aj najvyšším a najspravodlivejším sudcom. On je ten, kto spravodlivo posúdi naše skutky (napokon, obdaril nás slobodnou vôľou).

On je aj pre nás spásou. Poslal na svet svojho syna, ktorého obetoval, aby vykúpil všetky naše hriechy. Jeho dobrota je nepochopiteľná. Jeho múdrosť je nad naše chápanie.

Pán Boh je pre nás zároveň neuveriteľne otvorený. Snaží sa priblížiť k človeku a povzbudzuje ho, aby bol v neustálom kontakte so sebou samým. Zároveň však nie je niečo nehmotné. Ak sa naozaj snažíme, môžeme vidieť Jeho ruku v mnohých aspektoch nášho života. Môžeme dokonca vidieť jeho samého.

Pán je našou inšpiráciou. Každý nádejkaždá nová myšlienka a každá zmena je jeho dielom.
Vo chvíli, keď pocítime príval adrenalínu, keď pocítime pozitívnu zmenu, môžeme si byť dokonca istí, že nás inšpiroval sám Boh.

Pri snahe spoznať Boha by sme preto nemali vyhľadávať fyzický kontakt.

Mali by sme sa presunúť do duchovnej sféry, do kognitívnej sféry. Môžeme to robiť každý deň. Môžeme to robiť prostredníctvom priameho rozhovoru s Ním, teda modlitbou, alebo aspoň čítaním Božieho slova, pričom sa snažíme pochopiť, čo nám chce Pán povedať. Keď budeme jeho žiadosti a predsavzatia uvádzať do praxe, budeme si môcť všimnúť jeho veľký vplyv. Je to niečo neopísateľné a každý z vás by sa mal snažiť byť bližšie k Bohu každý deň.

A prečo sme vlastne takí dôležití? Pretože Bohu na nás záleží. On je bytosť, ktorá nás stvorila, ktorá nám vdýchla život pre svoje vlastné radosti. Sme súčasťou Jeho veľkého plánu a každý jednotlivec je rovnako dôležitý.

Pre neho niet rovných. Všetci sme rovnakí a všetci máme možnosť poznať nášho Pána rovnakým spôsobom. Zdieľa s nami naše starosti, trápenia a bolesti. Nikdy nás neopúšťa.