Egyptské zajatie je široko hlásená a dôležitá udalosť v histórii celého národa Izrael. Faraónktorý bol znepokojený obrovským rastom národa JamesRozhodol sa uložiť mu ťažké bremeno v podobe ťažkej práce v údolí Nílu, po ktorej mala nasledovať smrť všetkých mužských potomkov rodiny. Tieto udalosti sa považujú za egyptské zajatie.

Predpokladá sa, že toto obdobie trvalo približne 400 rokov. Exit Izraeliti z Egypta je opísaný v biblických knihách Výstupy a Čísla. Spomína sa aj v knihe Levitikus a v knihe Deuteronómium. Samotná udalosť sa považuje za zakladateľský mýtus izraelského národa.

Počas obdobia zotročenia medzi národom Izrael tam bol manžel menom Mojžiš. V istom období ho adoptovala faraónova dcéra, pričom si bol neustále vedomý svojej Hebrejčina pôvodu. Mojžiš počas svojho pôsobenia u Medianitov zažil zjavenie Jahve. Pán. mu nariadil, aby sa vrátil do Izrael a vyvedenie izraelského národa z otroctva.

Po neúspešnom pokuse presvedčiť faraóna, aby urobil ústupky, poslal Pán. na neho tzv. Plagy Egypťan. Po vydaní, Mojžiš viedol svoj ľud cez púšť do Kanaánu. Cesta trvala 40 rokov, počas ktorých Pán. Mnohokrát zázračným spôsobom zachránil ľudí pred smrťou, ochránil ich pred útokmi Egypťanov alebo im poslal jedlo v podobe manny.

Vrcholom celého putovania a zároveň jednou z najvýznamnejších udalostí celej histórie Kresťanstvo je dať Izraelitom prostredníctvom Mojžiša Dekalóg a Kódex zmluvy, ktorý je základom všetkých našich viera.