Исус бог ли е от юдаизма до християнството?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Вяра в Исус като син на Бога (Йехова) не е еврейска вяра. Всъщност евреите не приемат Исус като свой. Напротив. Юдаизмът и християнството са пълни противоположности - те съществуват в противоположните краища на полярността с различни духовни вярвания.

Евреите вярват, че само Йехова може да се нарича От Бога на иврит, защото никое име не е по-важно от друго. Така че независимо дали говорим за Йехова, Елохим или Яхве, все пак става дума за различни имена на Йехова. И тъй като има само един Богне може да се каже, че Исус е Бог от юдаизма към християнството, защото той не е от юдаизма.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]