Защо Мосю скитал в продължение на 40 години? Защо е пътувал Израилтяните от египетската земя, домът на робството е продължил толкова дълго?

Първо, по време на пътуването си Мосю не избра най-лесния възможен път, който водеше покрай средиземноморското крайбрежие, за да стигне до Ханаан. Пътят водеше Израилтяните по напълно заобиколен маршрут през пустинята.

Според някои тълкувания изборът на Мойсей е продиктуван от желанието му да достигне Синайски планини (Хореб). Планината Синай, известен още като планината на Мойсей, е разположен изцяло на юг Египетв южната част на полуострова Синай. Затова, за да се стигне до него, е необходимо да се пътува в страната.

Както знаете, пътуването на избрания народ продължава цели 40 години. Някои посочват, че тези 40 години представляват символична продължителност на живота на тогавашното поколение. Някои тълкувания, отнасящи се до тази символична дължина, предполагат, че тя е замислена като пълна смяна на поколенията в Обетована земя.

По време на цялото пътуване се провеждаха циклични преброявания на населението и, както знаем, след достигането на дестинацията не остана нито един човек от старото поколение. Така в края на пътя пристигна поколението на напълно свободните хора, които не помнеха стария ред, не помнеха как погледназа живот в робство и от момента на раждането си те са свободни хора. Това беше сякаш очистване на цялата нация от бремето на робството.

Това е вероятно най-простото и най-вероятното обяснение на въпроса. Може да сте все пак да открием във всичко това наказанието, което Господ налага на народа за неподчинението му. израелски. Може би поради това той донякъде ги обрича на трудностите на 40-годишното пътуване.