Какво отличава Църква от други общности? Какво го прави специален? Разбира се, има безброй причини да се заключи уникалността на Църква. Говоря за Църква като определен общности.

Необходимо е да се започне с определението за общност. Общността е определена общност хора, които обикновено образуват неформална структура, характеризираща се със силни връзки и дори братство.

Със сигурност Църква е един от тези общности. Освен това тя се отличава от останалите общности.

Но какво отличава Църква от други общности? Църковната общност е съставена от вярващи, които се събират около едно същество, което е Господ. Бог. Разбира се, както във всеки общносткакто и в Църква Хората тук се ръководят от определени принципи, но тези принципи се определят не само от писмен кодекс (в този случай декалог), но те до голяма степен са продиктувани от определен морал. Общност Църква дава приоритет на доброта на ближния и на другия човек. Съществуват ясни и непоклатими принципи на приятелство, помощ и братство.

Както при всеки общносткакто и в Църква има определена йерархия. В този случай обаче тази йерархия се отличава с това, че не поставя едно лице над друго. Всеки е равен пред другия и всеки може да разчита на помощ другия човек.

Църковната общност Те се молят заедно и възхваляват Господа, като следват много сходни възгледи.