Колко голям е Бог?

Никой не знае. Или друго. Величието на нашия Господ не може да бъде разбрано от никое човешко същество умКомпютърът с най-голяма изчислителна мощ не е в състояние да го пресметне. Казано по-образно: Божествената същност надхвърля всякакви рамки, които бихме могли да наложим.

Бог е съществото, което е създало всичко. Следователно Той е по-велик от всичко, което е създадено от Него. По-голяма от всичко, което е съществувало досега и което ще се появи в бъдещето. Цитирам думите на песента: Колко велик е Бог? Той има време в ръцете си. Той е вечен и траен. Той е началото и краят.

В същото време всеки от нас ще възприема Бог и нейния размер по малко по-различен начин, защото тя е всичко, което можем да си представим, но в същото време е нещо много, много по-голямо. За тази тема (както и за повечето теми, свързани с Бог) трябва да се подхожда съвсем индивидуално.

Насочвам заинтересованите към песента, която беше спомената по-рано. Песента е озаглавена "How Great Is Бог?" и е песен за възхвала на нашия Господ.