За човешкия ум необятността на Божественото е непонятна. Това всемогъщество се разкрива, наред с други неща, в самата същност на Господ Бог. Защото как е Бог? Как можете да си представите процеса на създаване на нещо, което наистина е съществувало от самото начало?

Как се е появил Бог?

Бог е вечността. Г-н. Бог беше от самото начало. В същото време си струва да се върнем към темата за това какво всъщност е Бог. В това отношение той не може да бъде представен като човешко същество, което винаги се е намирало някъде във вакуум и се е носело в безкрайността на нищото. Трябва да се Бог да го възприемат като феномен, като воля за живот и съществуване.

Волята за съзидание винаги е съществувала и именно от нея се е родила Вселената. Ето защо е добре да се помни, че Бог винаги е съществувала и не може да става дума за въстание. Бог е едновременно причина и следствие на всичко. Наред с другото, това е и причината да се задават въпроси като "Как Бог? И въпреки че човешкото любопитство не познава граници, няма прости отговори на всичко. Нека не забравяме също, че дори науката не може да разбере всички теми, включително темата за сътворението или произхода на Бог.

 

Маркетинг за религиозно съдържание и др.
Изкуствен интелект