Кой и кога е основал Католическата църква?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Църквата е основана Исус Христос. В Новия завет основаване на Църквата е предсказано от Исус Христос Той щял да каже на свети апостол Петър: "Ти си Петър, и на тая канара ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят" (Мат. 16:18).

Кой е основал Църквата Католически? Кога трябва да търсим началото на нашата общност и кой е отговорен за всичко това? Отговорът не е толкова очевиден, колкото изглежда, тъй като този въпрос няма едно-единствено, просто решение.

Църква Католически е най-голямата по рода си организация в целия свят. Той е общност деноминация, която провъзгласява общи принципи вяраКатолицизмът е едно от трите най-големи направления на християнството (наред с трите основни). То е едно от трите основни течения на християнството (наред с Православна църква i Протестантски църкви).

Католическата църква е една, велика, универсална и апостолска.

Тя ни подсказва в известен смисъл пътя, който трябва да следваме, за да намерим отговор на въпроса: кой и кога е основал Църква?

История Църкваи католическата е много последователен и се свързва с цялата история на християнството. Както се казва в Новия завет, самият факт на основаването Църква беше обявен от Исус Христоскойто прави това с помощта на своя ученик, апостол Петър.

В началото на своето съществуване Църква се третираше много политически и се състоеше от много по-малки партии, наречени християнски комуни, които, разбира се, принадлежаха на една общност. Цялата общност е оглавявана от споменатия Свети Петър. Това може да се разглежда като ядрото на днешната на Вселенската църква. Още през I в. от н.е. в различни източници, като например писмата на Игнатий от Антиохияможем да намерим първото споменаване на Католическата църква. До втори век след Христа идентифицирането на един общ Църква.

Общност Църквата се ражда от по-малките католически общини, които постоянно работят заедно и укрепват връзките си. Срещите на председателите на общности или първите общи съвети както бихме го нарекли днес.

Въпреки това самата идея Църква тъй като единството и общността се обединяват с появата на първите хора на земята. Именно те имаха задачата да разпространят делото на Господ по целия свят. Това беше и в Господ Богкато Създател на всички неща Църква. Той беше този, който вдъхнови всички души да пребъдват в вярвам, че. Той е този, който е родил Син Неговите собствени, които са извършили делото Му тук, на земята. Това е чрез Г-н. Бог и Неговото дело, апостолите тръгват по света, за да разпространяват учението на Господ, и именно чрез него се създават първите официални сдружения, първите групи вярващи, които се обединяват в първоначалните институции на Църквата. Така самият Господ Бог като създател на всички неща основава цялата Църква.

На адрес Църква в крайна сметка можем да я разглеждаме не само като формална група деноминацияПреди всичко това е общност от добри хора, които искат да приемат Господ в сърцата си, които искат да слушат учението му и да общуват с него. Църковната институция е само един вид улеснение, един вид свързващо звено на всичко, което се смята за наше. вяра.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]