Къде е живял Господ Исус?

Евангелията твърдят, че Исус е живял в град Назарет, където се намирала къщата на Мария и Йосиф. 

Раждането на Исус е станало в Витлеем. Днес това е град, който се намира в средата на Палестина. Той се намира в Юдея, в областта на на Западния бряг, на 8 км южно от Йерусалим. След раждането, което според Евангелие Люк - имаше местоположение в бедна пещера, в неуточнено време семейството живее за кратко в Египет.

Причината е т.нар. клане на невинни, което е трябвало да бъде извършено от войници Ирод (Велики), който иска да се отърве от съперника си за кралската корона. Предупреден, според Писанието, от ангел Джоузеф i Мария тя и детето ѝ намират убежище в Египет. След смъртта Ирод те се върнаха в Назарет, малко село в Галилей. Това е мястото, където е израснал Исус - в Назареткъдето е живяло най-близкото му семейство - Мери и Джоузеф.

Град Назарет се намира в Долната Галилей, в северната част Израел, на разстояние 25 км от Тивериадското езеро и на 9 км западно от планината Подвижен състав. През целия си живот Исус броди и учи другите. Смъртта на Исус е настъпила в Йерусалим.