Как се е появил Бог?

За човешкия ум необятността на Божественото е непонятна. Това всемогъщество се разкрива, наред с други неща, в самата същност на Господ Бог. За това как ...