Ορισμένες από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό είναι οι εξής: Σε ποιον μοιάζει φαίνεται από τον προφήτη Θεός? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά Θεός τονίζεται από Ησαΐας?

Προφήτης Ησαΐας προερχόταν από οικογένεια της Ιερουσαλήμ. Ο πατέρας του ήταν ο Άμος. Ησαΐας χαρακτηριζόταν από μια πολύ ισχυρή πίστη w Θεός και μεγάλη πνευματικότητα. Ο κ. Θεός διορισμένος Ησαΐας ως προφήτη του, και αυτό έγινε περίπου το 739 π.Χ. Το έργο του δεν ήταν εύκολο, και εκτέλεσε το έργο του αποστολή για τα επόμενα 40 χρόνια, μέχρι την μαρτύριο.

Εργασία Ησαΐας ήταν να προτρέψει τα αμαρτωλά έθνη μετατροπές. Κήρυξε την καταδίκη του Ισραήλ και όλου του ιουδαϊκού λαού για την απιστία προς τον Κύριο, και ο μόνος δρόμος για την απελευθέρωση είναι Θεός. Ζήτησε να θεωρούνται οι κρίσεις του Θεού οι πιο σημαντικές. Τους έθεσε πάνω από όλους τους νόμους της χώρας.

Είναι ο συγγραφέας του βιβλικού βιβλίου Ησαΐαςχωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος ασχολείται με τους ανθρώπους Ιερουσαλήμ και ανακοινώσεις μεσσιανικό. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην απελευθέρωση του Ισραήλ από τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, ενώ το τρίτο μέρος εξυμνεί τον θρίαμβο των Ιουδαίων μετά την επιστροφή τους από την αιχμαλωσία.

Ησαΐας ως ένας από τους προφήτες του Θεού, μίλησε πολλές φορές με Mrem. Λίγοι είχαν την τιμή αποκαλύψεις. Επομένως, μπορούμε επίσης να διαβάσουμε για τις ιδιότητες του Θεού στα μηνύματα του προφήτη Ησαΐας.

Με τον οποίο μοιάζει όπως τον βλέπει ο προφήτης Θεός και τι χαρακτηριστικά βλέπει ο προφήτης Θεός?

Προφήτης Ησαΐας μας λέει για Θεός σοφή και αιώνια. Μας λέει γι' αυτόν ως έναν μεγάλο Δημιουργοί. Λέει Ο κ. - ότι Θεός αιώνια. Ποτέ δεν κουράζεται ή φθείρεται και η σοφία του είναι ανεξιχνίαστη.