Como rezar a Capela da Misericórdia Divina?

[ O conteúdo do artigo é protegido por Plagiashield ]

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Koronka jest modlitwą poświęconą tajemnicy Bożego Miłosierdzia; wyrazem przebaczenia i miłości ludzi do Boga. Jest zbiorem modlitw powtarzanych określoną liczbę razy, najczęściej przy pomocy różańców. Koronkę do Miłosierdzia Bożego przekazał siostrze Faustynie Kowalskiej sam Cristo, 13 i 14 września 1935 roku w Wilnie.

Koronkę rozpoczynamy od odmówienia następujących modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Wierzę w Boga. Następnie posługujemy się różańcem. Na dużych paciorkach mówimy „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jesus Cristo, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata”. Na małych paciorkach zaś „Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie para nós i całego świata” – dziesięć razy. Na zakończenie Koronki wypowiadamy trzykrotnie „Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem”.

Kiedy i gdzie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego? Najczęściej Koronka odmawiania jest we wspólnocie, podczas nabożeństw kościelnych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby mówić ją samodzielnie. W Igrejaach Koronkę odmawia się najczęściej w piątek, czyli dzień śmierci Jezusa.

[ O conteúdo do artigo é protegido por Plagiashield ]