为什么摩西要漂泊40年?

[文章内容受保护,感谢 Plagiashield ]

Dlaczego 摩西 wędrował 40 lat? Dlaczego podróż 以色列人 z ziemi egipskiej, domu niewoli trwała właściwie tak długo?

Po pierwsze, w trakcie swojej wędrówki 摩西 nie obrał najprostszej możliwej drogi, która prowadziła wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, aby dotrzeć do Kanaanu. Droga powiodła 以色列人 całkowicie okrężną drogą przez pustynię.

Według niektórych interpretacji, wybór Mojżesza podyktowany był chęcią dotarcia do góry Synaj (Horeb). Góra Synaj, zwana inaczej górą Mojżesza, położona znajduje się całkowicie na południu Egiptu, w południowej części półwyspu Synaj. Aby do niej dotrzeć, potrzebna więc była podróż w głąb kraju.

Jak wiadomo, podróż narodu wybranego trwała całe 40 lat. Niektórzy zwracają uwagę, że te 40 lat stanowi symboliczną długość życia ówczesnego pokolenia. Niektóre interpretacje, odnosząc się do tej symbolicznej długości sugerują jakoby miało to na celu całkowitą zmianę pokoleniową w Ziemi Obiecanej.

W trakcie całej podróży trwały cykliczne spisy ludności, jak wiemy po dotarciu do miejsca docelowego nie została ani jedna osoba z dawnego pokolenia. Do kresu podróży dotarło więc pokolenie ludzi całkowicie wolnych, którzy nie pamiętali dawnego porządku, nie pamiętali tego jak wyglądało życie w niewoli i od chwili narodzin byli ludźmi wolnymi. Było to niejako oczyszczenie całego narodu z brzemienia niewolniczego.

Jest to chyba najprostsze i zarazem najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie sprawy. Można się 仍然 doszukiwać w tym wszystkim kary, jaką za nieposłuszeństwo wobec siebie nakładał Pan na lud izraelski. Być może właśnie dlatego, skazywal on ich poniekąd na trudy 40 letniej podróży.

[文章内容受保护,感谢 Plagiashield ]