Въпреки това не всички отговори са толкова прости и очевидни, колкото предишните, посочени в тази статия, дори и за хората с твърда вяра. За какво, когато някой се опитва да отрече по съвсем логичен начин всемогъществото на Г-н. Бог и привежда аргументи, които трябва да се считат за правилни и с които на пръв поглед е невъзможно да не се съгласим?

Такъв пример може да бъде въпросът дали Бог може да създаде камък, който не е асансьор? Защото ако Г-н. е всемогъщ, той би трябвало да може да създаде такъв камък, но в същото време би трябвало да може да го вдигне, тъй като може всичко. Струва ми се, че на този въпрос трябва да се гледа малко по-различно. Той не може да гледа на нея през човешка призма.

Моля, имайте предвид, че Бог е предимно за нас. че ни е създал по свой образ и подобие и от самото начало ни е изпратил Своя милосърдие и грижи. Бог като вездесъщо същество не засяга себе си.

Тя не е нещо, което предизвиква даден ефект, а само придава смисъл на този ефект. Бог е всичко, от което се нуждаем. Бог може да създаде камък, който ще бъде непреодолимо бреме за вас или за мен. Същността на Бог не е да се налагат бариери. Следвайки тази мисъл Бог не засяга себе си.