Бог ли е Исус?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Направете Исус е От Бога? Този въпрос е сложен, защото, от една страна, винаги чуваме, че има само един Богкойто е единственият правилен водач. От друга страна, можем да се запитаме: как тогава да се приближим до Божествеността на фигурата? Исус? Дали Исус има и От Бога?

Тук е уместно да се даде определение Светата Троица. Светата Троица w вярвам, че на християнството е един вид догма, в която се признава, че Бог е т.нар. От Бога Триединен. Това означава, че има само един Бог, съществуващ в три лица (от гръцки - ипостас).

И тримата души Бог Отец, Божият син i Светият дух се разбират като притежаващи една и съща природа, а не три отделни, но сходни природи. Faith в тези Три Свети Лица (Светата Троица) се признава от всички Католически църквиЦърквата "Рождество Христово", Православната църква и деноминациите на Реформацията, като калвинизма, Англиканство, Методизъм, Лутеранството, Методизъм дали Презвитерианство но и евангелски общности и Църква Адвентистите от седмия ден. Оттук и заключението, че догма това е основната и неоспорима истина. на християнската вяра.

В този случай трябва да се установи със сигурност и убеденост, че Исус е От Бога. То е под човешката форма на Исус ХристосБог е спасил Своя народ и в Своя облик ще ни се яви в последния ден. Чрез Исус Той ни дава всички свои дарове и заповеди.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]